Portfolio > Miscellaneous

Santa Fe, New Mexico, 13 October 2009, II
Santa Fe, New Mexico, 13 October 2009, II
Pigmented Inkjet Print
15"x10"
2009